Pentadbiran

Pengarah
Prof. Dato’ Dr. Halimah Badioze Zaman F.A.Sc
+603-89216079/+603-8921 6349
halimahivi@ukm.edu.my

Associate Prof. Dr. Riza Sulaiman

Timbalan Pengarah
Prof. Dr. Riza Sulaiman
+603-89216075
riza@ukm.edu.my

Dr. Nazlena Mohamad Ali

Penyelaras Siswazah
Prof. Madya Dr. Nazlena Mohamad Ali
+603-89216735
nazlena.ali@ukm.edu.my

Ketua Jaminan Kualiti
Dr Rabiah Abdul Kadir
+603-8921 7167
rabiahivi@ukm.edu.my

Pegawai Risiko
Dr Mohamad Taha Ijab
+603-8921 7167
taha@ukm.edu.my

Pengerusi Jawatankuasa Keselamatan
Dr Puteri Nor Ellyza Nohuddin
+603-8921 7168
puteri.ivi@ukm.edu.my

Dr Ang Mei Choo

Penyelaras Laman Sesawang (Web)
Dr Ang Mei Choo
+603-89216071
amc@ukm.edu.my

Pegawai Penyelidikan
Mohamad Syahmi Shahril
syahmishahril@ukm.edu.my

Penolong Setiausaha
Siti Nor Umi Khalilas bt Mohd Rashid
+603-89216079
umikhalilas@ukm.edu.my

Pembantu Tadbir 
Siti Norazimah bt Ahmat
+603-89216080
aziemahivi@ukm.edu.my

Pembantu Makmal
Nurulhuda Binti Muhamad
+603-89216080
huda2011@ukm.edu.my

Pembantu Makmal
Anis Najwa Bt Mohd Sharuddin
anisnajwa@ukm.edu.my