Bidang Keberhasilan Strategik 5

Penjanaan Kekayaan Secara Optimum & Strategik

Kedudukan kewangan yang kukuh dan mantap disokong oleh aktiviti penjanaan kekayaan secara optimum & strategik berdasarkan kepakaran, aset intelektual dan aset hakiki.

IVI menjalankan Visual Informatics International Seminar 2018 (VIIS’18) sebagai salah satu aktiviti penjanaan.