Bidang Keberhasilan Strategik 4

Sumber Manusia dan Institusi Cemerlang

Staf  Akademik, Pengurusan & Profesional dan Pelaksana mempunyai ilmu, kemahiran, etika, kemuafakatan dan proaktif kepada perubahan yang berupaya menambah nilai perkhidmatan dan membangunkan institusi yang cemerlang, berinovasi dan produktif.

IVI memenangi Tempat Pertama Anugerah Tempat Kerja Selamat 2018, kategori Fakulti/Institut pada 17 Oktober 2018.