KRA 3

Bidang Keberhasilan Strategik 3

Perkongsian Pintar dan Keterlibatan Strategik

Perkongsian pintar yang berimpak tinggi antara UKM dengan pihak berkepentingan yang saling memanfaatkan dan mengukuhkan tawaran nilai UKM (pendidikan, penyelidikan dan khidmat universiti) di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

Jalinan kerjasama akademik dan penyelidikan: Felo Kanan yang juga Penyelaras Siswazah IVI, Prof Madya Dr. Nazlena Mohamad Ali telah mengadakan pertemuan bersama staf akademik STTP (Teknologi) Pagar Alam, Sumatera.