Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Institute of Visual Informatics (IVI)

Aktiviti

IP Awareness and Introduction to e-IPR System

The Institute of Visual Informatics together with the Centre for Collaborative Innovation (PIK) has organised a briefing on the Program: IP Awareness and Introduction to

Intensive Writing Workshop for Q1 and High Impact Journal 2019

The Institute of Visual Informatics has organised a Intensive Writing Workshop for Q1 and High Impact Journal 2019. This is inline with UKM  to encourage

The 6th International Visual Informatics Conference 2019 (IVIC’19)

The 6th International Visual Informatics Conference 2019 (IVIC’19) is organised by the Institute of Visual Informatics (IVI), Universiti Kebangsaan Malaysia in collaboration with several local